1. Wiktor Kubaczka (1886-1959)

 

           

            Urodził się 5 października 1886 roku w Grodźcu w domu numer 72, jako syn Pawła i Ewy z domu Bima. Został ochrzczony 9 paź­dziernika w rodzinnej parafii. Ojciec jego był rolnikiem i właścicielem gospody. Do szkoły lu­dowej uczęszczał w Grodźcu i Bielsku. Następ­nie uczył się w polskim gimnazjum w Cieszynie, gdzie w czerwcu 1908 roku zdał egzamin dojrza­łości. W tym samym roku wstąpił do Semina­rium Duchownego w Widnawie i rozpoczął tam studia filozoficzno-teologiczne.         

            Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp Jerzego Koppa w Widnawie dnia 22 lipca 1912 roku. Prymicje odbyły się w rodzinnej parafii w Grodźcu.

            Pracował jako wikariusz w parafiach:

- w latach 1912-1913 w parafii św. Józefa w Za­brzegu,

- w latach 1913-1914 w parafii św. Małgorzaty w Kamienicy,

- w latach 1914-1915 w parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach,

- w latach 1915-1916 w parafii św. Katarzyny w Czechowicach,

            Podczas pobytu w Zabrzegu i Kamienicy przez kilka miesięcy pełnił obo­wiązki administratora tych parafii. W czasie I wojny światowej w latach 1916-1918 był kapelanem wojsk austriackich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w la­tach 1918-1919 pełnił obowiązki kapelana wojsk polskich w Krakowie.          Następnie pracował jako wikariusz w parafiach:

- w latach 1919-1920 w parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej,

- w latach 1920-1928 w parafii Dobrego Pasterza w Istebnej.

            W kwietniu 1928 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Marci­na w Ochabach, gdzie pełnił obowiązki przez następne cztery lata. Dnia 1 lipca 1932 roku został przeniesiony do nowo ustanowionej kuracji Chrystusa Króla w Chybiu, gdzie objął obowiązki kuratusa, zachowując tytuł proboszcza.

W parafii tej pracował przez 23 lata do 1955 roku, w którym to przeszedł na zasłu­żoną emeryturę. Trzy lata emerytury 1955-1958 spędził w Chybiu jako rezydent.   W czwartek 16 października 1958 roku, w dzień św. Teresy odprawił ostatnią mszę świętą w Chybiu i przeprowadził się tego dnia do Istebnej, gdzie przez rok mieszkał w parafii Dobrego Pasterza.

5 lipca 1959 roku w uroczystość znalezienia i wywyższenia cudownego ob­razu Matki Boskiej Gołyskiej odprawił mszę św. cichą przed ołtarzem św. Józefa,  przed obrazem Nawiedzenia NMP z kaplicy Gołyskiej i brał udział w uroczysto­ściach odpustowych i uczestniczył we mszy świętej pontyfikalnej odprawionej przez ks. bp Herberta Bednorza i w procesji uroczystej wprowadzenia obrazu z placu ple­banii do kościoła oraz w procesji eucharystycznej. Ks. Wiktor Kubaczka brał udział w uroczystym przyjęciu na plebanii, w której gościł po raz pierwszy i ostatni. Ks. proboszcz Franciszek Jarczyk witał go bardzo serdecznie i cieszył się, że przybył do Chybia jako były długoletni proboszcz parafii.

Dnia 10 sierpnia 1959 roku przewieziono go do Szpitala Śląskiego w Cie­szynie, gdzie zmarł o godz. 00.15, 15 września 1959 roku. Jako przyczynę zgonu podano zapalenie nerek. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 18 września 1959 roku w Chybiu, przewodniczył im ks. bp Herbert Bednorz. W pogrzebie wzięło udział 36 księży. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Chybiu.

  M. Kajstura, K. Puzik. Z dziejów gminy Chybie. Historia parafii Chrystusa Króla w Chybiu. Chybie, 2014r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.