Po zaistnieniu nowej diecezji Bielsko-Żywieckiej na apel księdza biskupa ordynariusza został powołany parafialny oddział Akcji Katolickiej, przekształcony z Oddziału Synodalnego. Większość członków z zespoły Synodalnego przeszła do AK w listopadzie 1997r. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla - parafialny dzień odpustu. Co trzy lata wybierany jest nowy prezes i zarząd. Jego obowiązkiem jest uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach diecezjalnych, gdzie wyznaczane są cele pracy na najbliższy okres.

W naszej parafii w następnym tygodniu w poniedziałek, po wieczornej mszy św. tj. o godz.18.00, odbywa się zebranie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w salkach katechetycznych. Zebranie rozpoczyna się modlitwą z liturgii godzin, a ksiądz proboszcz ( asystent parafialny) wygłasza krótką naukę. Następnie prezes przekazuje informacje z zebrania diecezjalnego. 

Obecnie w Chybkim oddziale AK jest ponad 20 członków. Osoby należące do oddziału to głównie małżeństwa. Członkiem Akcji może zostać każdy, kto tylko wyrazi na to ochotę, w tym celu musi przyjść na spotkanie i wyrazić swoją chęć. W takiej sytuacji jest on przez pierwszy rok lub pół zwolniony ze składek członkowskich i oceniany za swoją postawę. Jeśli angażuje się w życie wspólnoty i uczęszcza na spotkania to może wypełnić potrzebne dokumenty, które są przesyłane do diecezjalnego oddziału AK i otrzymuje legitymację członkowską.

Prezes POAK - Stanisław Krymiec

Asystent parafialny - ks. Janusz Talik 

Spotkania - II poniedziałek miesiąca, po Mszy św. wieczornej

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.