,, Kto śpiewa, dwa razy się modli “

Chór ,, Dzwon” istnieje przy parafii Chrystusa Króla w Chybiu. Stanowi go grupa ludzi, których łączy pasja śpiewania.

Jeśli od zawsze śpiew gościł w Twoim sercu, jeśli pragniesz rozpocząć przygodę z pieśnią- dołącz do Nas!

Zapraszamy!

Wspólne śpiewanie daje wiele radości. Żeby z nami śpiewać, nie musisz znać nut ani mieć przygotowania muzycznego .

Na cotygodniowe próby chóru zapraszamy w każdą środę w godzinach od 18.00 do 20.00 w budynku salek katechetycznych w Chybiu.

Kontakt telefoniczny :

Dyrygent: 698 689 653

Prezes chóru: 664 993 458

Historia chóru:

Chór przy parafii Chrystusa Króla w Chybiu istnieje dzięki proboszczom popierającym rozwój wspaniałej tradycji śpiewu kościelnego, wpisującego się także w piękną historię działalności kulturalnej Chybia.

Chór „Dzwon” powstał w 1956r. Jego założycielami byli dwaj świetni muzycy pochodzący z naszej parafii- Stanisław Hajzer i Jan Szczypka, późniejsi członkowie orkiestry Filharmonii w Zielonej Górze. Pierwszym dyrygentem był mniszanin- Stanisław Hajzer.

Początkowo chór stanowiła grupa licząca zaledwie 12 osób. W miarę upływu czasu udało się pozyskać nowych członków. Zespół uczestniczył w uroczystościach kościelnych zarówno w Chybiu jak również w okolicznych parafiach. Nawiązał też współpracę z chórem w Zebrzydowicach , gdzie wspólnie śpiewano.

Prezesem był Roman Bura , który przygotowywał materiały nutowe i razem z Franciszkiem Januszem stanowił podporę basów.
Utworzyły się wspaniałe duety: Lidia Kocur -Jan Strządała oraz Maria Dąbrowska -Alojzy Ścibik , późniejszy organista współpracujący z chórem.

Chór prowadzili kolejno: Maria Dąbrowska, Alojzy Ścibik i Zdzisław Wawrzyczek.

Podporą duchową był ówczesny proboszcz ks. dziekan Franciszek Jarczyk, który wizytował niemalże każdą próbę chóru. Jego mottem były słowa:

Uderzmy sercem w pieśń jak w dzwon. Przez pieśń do Boga!
Niech pochwalony będzie On

Stąd też wzięła się nazwa chóru - „DZWON”.

W początkowym okresie jego istnienia niezapomnianym przeżyciem dla chórzystów było wykonanie „Ecce Sacerdos Magnus” R. Gajdy razem z chórami ze Skoczowa oraz z Zebrzydowic na powitanie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego powracającego z Rzymu w 1957 roku.

Pod koniec lat 70-tych działalność chóru zaczęła podupadać, jednakże co jakiś czas, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, gromadziła się garstka entuzjastów kolędowania i śpiewu w ogóle, która zabiegała o przywrócenie chóru do życia.

Gdy parafię objął ksiądz proboszcz Ludwik Lasota, zwrócił się do parafian z apelem o reaktywowanie chóru. Na Jego prośbę zespół chórzystów wznowił swoją działalność.

Od 1988r. dyrygentem został Jan Stanoszek.

W przeciągu kilku lat chór dysponował już bardzo bogatym repertuarem na różne okazje , a ilość jego członków wzrosła do 45 osób. Powołano nowy zarząd i od 1991 roku chór zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu parafii.

Zaszczytem było zaproszenie chóru przez ks. biskupa Diecezji Warszawskiej- Mariana Dusia na uroczystość święceń kapłańskich ojców misjonarzy Misji Afrykańskich do Borzęcina Wielkiego k/ Warszawy. Święcenia te przyjmował w dniu 27.07.1996r. także nasz parafianin o.Wacław Krzempek oraz o.Wojciech Lula.

Po 26 latach pracy, ze względów zdrowotnych, Jan Stanoszek zrezygnował z dalszego prowadzenia chóru.

W maju 2015r. proboszcz ks. kanonik Benedykt Fojcik mianował dyrygentem Leszka Janusza.

Obecnie repertuar chóru w większości stanowią utwory wykonywane a' capella , a nieliczne wykonywane są z akompaniamentem instrumentu przy współpracy organistów: Jolanty Greń i Krzysztofa Stańka.

Oprócz udziału w cotygodniowych próbach członkowie chóru organizują wspólnie spotkania z okazji święta patronki św. Cecylii, integracyjne z całymi rodzinami , kuligi, ogniska.

W czasie wycieczek prócz zwiedzania chór koncertuje w kościołach podczas Mszy Św. w różnych regionach naszego kraju. Uczestniczy także w koncertach kolęd, podtrzymując tym samym bogatą tradycję swojej działalności.

Historia chóru od początku jego istnienia jest uwieczniona w kronice, którą obecnie skrzętnie i skrupulatnie prowadzi kronikarz - Anna Bregin.

Patronat nad chórem sprawuje proboszcz ks. Janusz Talik , któremu należą się słowa podziękowania za sprawowanie opieki, wsparcie duchowe i finansowe.

Dyrygenci chóru:

- 1956 - 1961 Stanisław Hajzer

- 1961 - 1962 Jan Szczypka
- 1962 - do końca lat 70-tych Maria Dąbrowska , Alojzy Ścibik ,
Zdzisław Wawrzyczek

- 1988 - 2015 Jan Stanoszek
- 2015 - do nadal
Leszek Janusz

Prezesi chóru:

- 1956 - 1991 Roman Bura

- 1991 - 1996 Stanisław Krzempek
- 1996 - do nadal Józef Nowrotek

Byli członkowie chóru (w kolejności alfabetycznej):

Soprany: Adamska Ewa, Adamska Renata, Biernat Agnieszka, Bura Maria, Dziergas Aniela , Faruga Aneta , Gabzdyl Elżbieta , Gil Edyta, Guzek Barbara , Krzempek Katarzyna , Krzempek Maria ,
Koń Maria, Malchar Maria , Malchar Wioletta ,
Milerska Krystyna, Nawrat Natalia, Nikiel Aniela , Pasiut Ewa, Pasiut Helena, Piechaczek Joanna, Pilarz Janina, Pilarz Krystyna, Pisarek Aniela, Przemyk Helena, Przemyk Katarzyna, Ryszka Ewa, Siemiennik Grażyna , Siuzdak Justyna, Soboszek Władysława, Strządała Danuta, Szczypka Helena, Szczypka Krystyna , Urbanek Krystyna , Wawrzyczek Gertruda ,Wyleżuch Genowefa, Żyła Elżbieta .

Alty : Czechowska Władysława , Dąbrowska Maria, Dudek Czesława , Dziedzic Maria , Fajkis Halina , Herok Danuta, Kocur Leokadia, Koń Antonina , Krzempek Jolanta, Kulak Joanna,
Marek Maria,
Pieczka Teresa , Pilarz Bronisława , Puzoń G., Rajwa Małgorzata , Siemiennik Danuta , Staniek Regina , Wardas Janina , Zielińska Anna , Zuber Halina, Zuber Maria.

Tenory: Czechowski Jerzy , Gruszka Kamil, Krzempek Stanisław, Lach Henryk, Niemczyk Karol, Przemyk Jacek, Strządała Jan,
Ścibik Alojzy , Wawrzyczek Zdzisław , Żyła Edward .

Basy : Bura Roman, Dudek Stanisław, Gołyszny Józef, Janusz Franciszek, Kocurek Wojciech, Król Józef , Krzempek Franciszek,
Niemiec Józef , Pudełko Radomir, Rusin Zdzisław, Soboszek Józef,
Soszka Stanisław, Strządała Józef, Zuber Antoni, Zuber Józef.

Aktualni członkowie chóru

Soprany: Alty:

1.Bregin Anna 1.Gabryś Ilona

2.Czerwieńska Janina 2.Herok Janina

3.Farana Teresa 3.Krzempek Marlena

4.Gorol Maria 4.Kunc Bożena

5.Kajstura Anastazja 5.Orawiec Grażyna

6.Kuboszek Aleksandra 6.Pisarek Maria

7.Krzempek Elżbieta 7.Rudnicka Danuta

8.Krzempek Katarzyna 8. Stryczek Krystyna

9.Krzempek Róża

10.Nikiel Anna

11.Soboszek Krystyna

12.Szczypka Jadwiga

Tenory: Basy:

1.Krymiec Stanisław 1.Król Stanisław

2.Krzempek Franciszek 2.Krymiec Mirosław

3.Nowrotek Józef 3.Pietrzyk Zbigniew

4.Orawiec Jacek 4. Szczypka Jan

5.Żur Sebastian 5. Węglorz Wiesław

Uczestnictwo w chórze daje wiele nowych doświadczeń, umożliwia realizację swoich pasji, kształtuje sprawność w śpiewie, pozwala poznać piękną literaturę śpiewu religijnego, a najlepszą nagrodą za poświęcony czas jest śpiew na chwałę Bogu oraz uznanie słuchających.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.