Początki historii Kościoła pw. Chrystusa Króla sięgają lat 30-tych poprzedniego wieku.

Pamiątka poświęcenia kamienia węgielnego

Pamiątka poświęcenia kościoła parafialnego

 

Ks. Wilkoszyński, podaje dwa etymologiczne objaśnienia nazwy Chybie:

"W tutejsze strony przychodzili na polowanie urzędnicy Komory Cieszyńskiej. Przy odstrzale odyńca chybił jeden z nich i doszło do dosyć ostrej wymiany zdań, do przekleństw w końcu myśliwi jednak się porozumieli i postanowili to miejsce nazwać Chybie."
"Rzecz dzieje się w średniowieczu. Pan na folwarku Frelichów chce założyć stawy i odpowiednie miejsca zostawić na łąki i grunta orne. Z ludźmi żyjącymi pod groblą usypaną celowo dla założenia stawu nie może ów pan dojść do ładu. Chce ich usunąć, eksmitować, ale jak...? Postanawia zalać wodą teren od Frelichowa w kierunku grobli. Wszystko zostało przygotowane, ale ze względu na posuchę i małą wydajność studni frelichowskiej woda nie polała się w odpowiedniej ilości, czyli chybiła. Stąd nazwa tego regionu Chybie".
Aż do lat trzydziestych XX wieku mieszkańcy Chybia należeli do parafii św. Barbary w Strumieniu. W 1927 r. rozpoczęto budowę własnej świątyni. Powstało wówczas Towarzystwo Budowy Kościoła. Nowy Dom Boży w Chybiu pw. Chrystusa Króla, który stanął na podmokłym gruncie (dawny staw), poświęcił 5 października 1930 r. ks. infułat Wilherlm Kaspernik. Kilka miesięcy później, 20 stycznia 1931 r. w Chybiu ustanowiono filię kościoła parafialnego św. Barbary w Strumieniu, zaś 1 lipca 1932 r. utworzono kurację. Pierwszym kuratusem placówki duszpasterskiej w Chybiu mianowany został ks. Wiktor Kubaczka (zm. 1959r.).

   
Kościół na pocztówce z ok. 1930 roku
 
   Kościół na pocztówce z ok. 1938 roku
 

Samodzielna parafia Chrystusa Króla została erygowana dopiero po drugiej wojnie światowej, 28 maja 1957 roku.

1956
 
1998
 

2005

Ważnym wydarzeniem było powiększenie terytorium parafii o tereny pozostałe po istniejącej od XVIII w. parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, zlikwidowanej na początku lat 50, kiedy powstała zapora wodna na Wiśle w Goczałkowicach. Kościół parafialny w Zarzeczu oraz kaplica na Gołyszu zostały wówczas rozebrane, natomiast słynącą łaskami ikonę Matki Boskiej Gołyskiej (historia obrazu) oraz dzwony z murowanej kaplicy przeniesiono do świątyni w Chybiu. W 1992 r. kiedy parafia Chrystusa Króla włączona została do nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej, staraniem ks. proboszcza Ludwika Lasoty rozpoczęto przygotowania do uroczystej konsekracji kościoła. Obejmowały one m. in. kapitalny remont dachu świątyni oraz dostosowanie jej wnętrza (zwłaszcza prezbiterium) do wymogów posoborowej reformy liturgicznej. W pracach renowacyjnych, prowadzonych w porozumieniu Diecezjalną Komisją sztuki Sakralnej udział wzięli m. in. architekt Michał Kuczmiński oraz znany malarz z Katowic Jerzy Duda Gracz. Wtedy też podjęto decyzję o usytuowaniu w nowym miejscu cudownego obrazu Matki Boskiej Gołyskiej, który znajdował się dotychczas nad tabernakulum w głównym ołtarzu.
W nawiązaniu do historycznych przekazów, które wspominały, iż pierwotnie słynący łaskami wizerunek Maryi znajdował się w przydrożnej kapliczce na słupku, umieszczono go na osobnym postumencie obok ołtarza, na tle błękitnej tarczy.

Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich, 30 marca 1996 r. uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz Diecezji bielsko-żywieckiej.

Na podstawie dekretu Ks. Bpa. Ordynariusza Tadeusza Rakoczego z dniem 21 listopada 1999 r. kościół parafialny w Chybiu został podniesiony do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego.

Autorem projektu architektonicznego kościoła w Chybiu był Henryk Szołdra, zaś nad wystrojem wnętrza świątyni czuwał znany malarz z Istebnej, Jan Wałach.

Kalendarium kościoła p.w. Chrystusa Króla w Chybiu - Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej

1922 – Powstanie Towarzystwa Budowy Kościoła
1922 - 1932 – Zbieranie pieniędzy na budowę kościoła
1927.09.04 – Poświęcenia zakupionego pola, na którym zaczęto budowę kościoła
1930.10.05 – Kościół Chrystusa Króla w Chybiu zostaje oddany na sprawowanie służby Bogu i ludziom, poświęcony przez ks. Infułata Wilhelma Kasperlika
1931.07.01 – Pierwszym kuratusem placówki duszpasterskiej w Chybiu mianowany został ks. Wiktor Kubaczka
1931.01.20 – Ustanowiono filię kościoła parafialnego św. Barbary w Strumieniu
1953.05.22 – Przeniesienie Obrazu MB Gołyskiej do kościoła w Chybiu p. w. Chrystusa Króla
1955 – Doszło do kradzieży i profanacji obrazu MB Gołyskiej
1957.04.28 – Erygowanie parafii w Chybiu
1959.07.05 – Odnalezienie i wywyższenie obrazu MB Gołyskiej
1992 – Włączenie parafii Chrystusa Króla do nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej, staraniem ks. Ludwika Lasoty rozpoczęto przygotowania do uroczystej konsekracji kościoła
1993.04.09 – Odprawiane są comiesięczne czuwania modlitewne które odbywają się na pamiątkę ostatniego nabożeństwa, które odprawiano w Gołyszu z 9 na 10 maja 1954 roku
1996.03.30 – Uroczysta konsekracja kościoła dokonana przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej
1999 – Kościół parafialny w Chybiu został podniesiony do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego
2004.04.15 – Koronacja obrazu Matki Boskiej Gołyskiej

 Źródło: Zdjęcia i tekst dzięki p. Łukaszowi Kwaśniewskiemu

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.