Silnie oddziałującą wspólnotą na życie młodej części Chybkiej parafii są Dzieci Maryi, dla których jedną z głównych patronek jest Św. Agnieszka. Członków tej wspólnoty można rozpoznać po charakterystycznych medalikach, które noszą. Jego historia jest związana z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy ulicy du Bac. W sobotę 27 listopada Niepokalana objawiła się Siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru. Święta usłyszała słowa: "Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością." Członkowie ruchu rzeczywiście potwierdzają te słowa.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu. Wspólnota Dzieci Maryi swój początek bierze z Sodalicji mariańskiej, która istniała już w Chybiu przed druga wojną światową.

Dokładna data powstania Dzieci Maryi w Chybiu jest bliżej nie znana. Wiadomo na pewno, że działała już w 1980 roku, kiedy to prowadziła ją wraz z księdzem wikarym siostra Dominika ze Zgromadzenia Sióstr de Notre Dame. Członkowie chybkiej wspólnoty Dzieci Maryi przestrzegają ułożonego wspólnie z animatorkami „kodeksu”:
  1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
  2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.
  3. Pogłębia swoją wiedzę religijną.
  4. Poznaje Pismo Święte.
  5. Żyje liturgią Kościoła.
  6. Kocha swoją parafię.
  7. Jest dobrym członkiem swojej rodziny.
  8. Jest wzorem ucznia.
  9. Spieszy z pomocą bliźnim.
10. Daje świadectwo swoim życiem.

 Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w salkach katechetycznych. Podczas zajęć animatorki uczą dzieci (zarówno chłopców, jak i dziewczęta), jak wypełniać wolę Maryi i kierować się Nią w życiu. Często odbywają się też wycieczki i pielgrzymki, w okresie przedświątecznym członkowie gromadzą się na wspólnej wigilijce, gdzie łamią się opłatkiem.

Opiekun: ks. Łukasz

Spotkania: sobota, godz. 9.30 w budynku katechetycznym

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.