KOLĘDA 2022/2023

3 XII 2022

Chybie – ul. Akacjowa 2 /Krzempek/, 3 /Rajwa/, 5, 7, 4, 9, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 26, 37, 30, 32, 41, 36, 49, 38 /Florczak/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

 

4 XII 2022

Chybie – ul. Chopina 17 /Gabryś/, 14, 15, 12, 13, 10, 10a, 11, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1 /Caban/ - Ks. Proboszcz - od 14.00.

 

10 XII 2022

Mnich – ul. Jastrzębia 1 /Król/, 2, 4, 6a, 8, 5, 10, 7, 14, 11, 13, 16, 15, 20, 17, 22, 24, 19, 21, 26, 28, 23, 25, 32, 29 ul. Krucza16, 14, 15, 13, 12, 7, 5, 10a, 10, 8, 6, 6a, 4, 4a, 2a, 2/1 /Hajderek/ - Ks. Robert - od 9.00.

 

11 XII 2022

Chybie – ul. Podleśna 5 /Zieliński/, 7, 31, 29, 27, 13, 19, 21, 23, 25, 15, 17 - Ks. Proboszcz – od 14.00:

Mnich – ul. Pileckiego 30 /Macura/, 16, ul. Kolonia 52, 51, ul. Pileckiego 15, 14, 9, 8, 5, 6, 1, ul. Bielska 109, 103, 101, 99 /Uchyła/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

17 XII 2022

Frelichów – ul. Orzeszkowej 25 /Stokłosa/, 23, 21, 18, 27, 20, 16, 14b, 14, 14a, 19, 17, 10, 13, 13b, 8, 9, 11, 6, 4, 2 Kulak/, ul. Polna 1/Pisarek/, 3, 2a, 2c, 5, 7, ul. Orzeszkowej 1/Gandzel/ 3, 5, 15c, 7 /Dopart/ - Ks. Łukasz – od 9.00.

Mnich – ul. Wojska Polskiego 14 /Czerwonka/, 16, 18, 11, 11a, 1, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ul. Kopernika 29, 31, 28, 27, 25, 23, 23a,21, 16, 17, 14, ul. Krótka 9, 5, 18, 3, 1, 10, 4, ul. Kopernika 10,  8 /Staniek/ - Ks. Robert – od 9.00.       

 

18 XII 2022

Frelichów – ul. Olchowa 1/Gruszka/, ul. Kwiatowa 40 /Bortlik/, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 7d, 9 /Plata/ - Ks. Łukasz – od 14.00.     

Mnich – ul. Dębowa 1/Piecha/, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 6, 8, 12a, 12b, 12, 12b, 14, 16, 18a, 18, 20, 24, 24a, 24b, 26 /Pietrzyk/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

27 XII 2022

Chybie – ul. Bielska 38 /Fortuna/, 40/1, 40/3, 40/2, 40/4, 40/6, 40/5, 40/7, 40/9, 40/8, 40/10, 40/12, 40/11, 40/12, 40/18, 40/15, 40/17, 40 /EMI/, 42, 44, 46, 50/5, 50/1, 50/3, 50/2, 50/4, 33b, 52, 58, 64, 45, 68, 72, 70 /Kowol/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

Frelichów – ul. Jesionowa 2 /Englisz/, 4, ul. Targowa 8, 8/1, 8/5, 5, 3a, 3, 1, 2. 4  ul. Wyzwolenia 29, 31, 21, 19, 33, 35, 37, 41, ul. Kasztanowa  4, 3, 6, 10, 5, 14, 16, 16a, 18, 20, 22, 28, 24  /Hajderek/ - Ks. Łukasz – od 10.00. 

Mnich – ul. Kolonia 48 /Biernat/, 43, 41, 39, 37, 42b, 44, 35, 33, 42a, 31, 27, 36, 25, 29, 32, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 28, 26, 24, 22, 11, 11a, 20, 18, 7, 16, 12, 10, 8, 2 /Sedlaczek/ - Ks. Robert – od 9.00.    

 

28 XII 2022

Chybie – ul. Bielska 100 /Krzyszpień/, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 122, 120, 118, 118a, 124, 126, 132, 128, 130, 146, 134, 136, 140, 138, 146, 148 /Janik/ - Ks. Proboszcz – od 10.00.

Frelichów – ul. Polna 2, 4, 6, ul. Nizinna 2, 4, ul. Zawala 22, ul. Polna 10 /Waleczek/, ul. Zawala 18, ul. Nizinna 5, ul. Zawala 12, 14, 8, 16, 17, 15, ul. Zawala 11, 13, ul. Wałowa 2,  ul. Zawala 9, 7, 3, 4, ul. Rybna 1, 3, 4, 6, 2 /Moskała/ - Ks. Łukasz – od 9.00.                              

Mnich – ul. Kochanowskiego 22 /Mrzyk/ 13, 9, 5, 3, 1, ul. Kopernika 4, 1, 3, 5, 7, ul. Braterska 1, 3, 16, 10, 14, 11, ul. Kopernika 9, 6, 11, 13 /Zachurzok/ - Ks. Robert – od 9.00.

 

29 XII 2022

Chybie – ul. Bielska 84 /Puzoń/, 86, 88, 90, ul. Sportowa 5, 7, 9, 11, 17, 15, 13, 17, 16 /Krzempek/, ul. Lipowa 12 /Wilczek/, 8, 10, 7, 6, 5, 4, 1, 2, ul. Sportowa 18 /hala sportowa/ ul. Sportowa 22, 19 ul. Bielska 98, 94 /Mazur, Brudny/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

Frelichów – ul. Polna 13, 11, 9, 8, 15, 17, ul. Teligi 33, 32, 24, 22, 22a  ul. Orzeszkowej 34, 47, 45, 43, 41, 37, 28, ul. Teligi 15, 13a, 18, 13, 16, 11, 12, 9, 6f – Ks. Łukasz – od 9.00.

Mnich – ul. Reja 20, 20a, 20f, 24, 26, 34, 28, 28a, 30, 32, ul. Czuchowska 2, 4, 5, 8, 1, 8a, 6, 8b, 10, 12b, 12, 11, 13, 15, 17  ul. Spacerowa 10, 25, 27, 31, 37, 16, 26, 33 – Ks. Robert – od 9.00.       

 

30 XII 2022

Chybie – ul. Kopernika 30 /Janik/, 28, 20, ul. Kolejowa 38, 34, 30, 49, 28, 26, 47, 24, 45, 22, 43, 20, 41, 18, 16a, 16, 35, 14, 10, 27, ul. Pogodna 1, 5, 4, ul. Kolejowa 31, 6, 23, 25, 15, 4, 21, 19, 17, 13, 3 /Herda/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

Mnich – ul. Skowronkowa 4 /Gandzel/, 7, 7a, 3, 5, 1a, 1, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 15, 17, 14, 19, 16, ul. Strusia 11, 9, ul. Mewia 7, ul. Strusia 6,  ul. Mewia 6, 9, 11, ul. Strusia 5, 4, 3, ul. Mewia 5, 3, 2, 4 /Kopiec/ - Ks. Łukasz – od 9.00.

Mnich – ul. Spacerowa 32 /Zachurzok/, 29, ul. Broniewskiego 22, 22a ul. Kolorowa 44, 42, 38, 36, 34, 55, 30, 49, 47, 24, 45, 43, 22, 39, 31, 22a, 33, 29 /Pilch/ - Ks. Robert – od 9.00.   

 

2 I 2023

Chybie – ul. Bielska 59/3, 2, 1, 6, 5, 4 – Dom Nauczyciela, ul. Wyzwolenia 1, 4, 5, 7, 9, 6, 8, 11, 10, 12, 14, ul. Sportowa 4, 1, 6, 3, 8, ul. Wyzwolenia 15, 18, 20, 22 /Kajstura/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Frelichów – ul. Fredry 18 /Sosna/, 16, 1, ul. Teligi  6e, 6d, 5, 6b, 3, 6a, 6, 4, 8, 10  /Biernat/ - Ks. Łukasz – od 15.00. 

Mnich – ul. Wojska Polskiego 22, 24, 26, 32, 34, 36, 36b, 36a, 38 /Krzempek/ - Ks. Robert – od 15.00. 

 

3 I 2023

Chybie – ul. Bielska 25/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27/1, 2, 3, 4, 5, 6 , 27a/1, 2, 3, 4, 5, 6 /bloki/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Frelichów – ul. Targowa 30 /Staniek/, 28a, 23, 21, 28, 26, 19, 20, 11a, 16, 16a, 14 /Strządała/ - Ks. Łukasz – od 15.00.

Mnich – ul. Bielska 19/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 21/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 /bloki/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

4 I 2023

Chybie – ul. Bielska 31/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29a/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29b/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29c/1, 2, 3, 4, 5, 6, /bloki/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Frelichów – ul. Olchowa  4, 8, ul. Zawala 2,  ul. Olchowa 5, ul. Zawala 1, 1a, ul. Podgroble 1, 3, 5, 4, 6, 8, 12, 14 /Kuboszek/ - Ks. Łukasz – od 15.30.

Mnich – ul. Bielska 17/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 /blok/ - Ks. Robert – od 14.00.    

 

5 I 2023

Chybie – ul. Bielska 22 /Mrzyk/, 20, 7, 5, 9, 11, 3, 3a, ul. Zielona 5, 1 /Strządała/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Mnich – ul. Topolowa 54e /Derewiecki/, 56, 54, 52, 41c, 50, 41, 39, 39a, 37, 46, 35, 33, 31a, 31, 42, ul. Słowackiego 37, 29, 27, 25 /Pryczek/ - Ks. Łukasz – od 14.00.

Mnich – ul. Kolejowa 2 Biernat/, 1 /Sikora/, ul. Cieszyńska 1, 2b /Pilch/. ul. Moniuszki 10, 8, 6, 7, 5, 3, 2, ul. Cieszyńska 12,  ul. Moniuszki 1,  ul. Cieszyńska 18, 22, 14, 20 – Ks. Robert – od 14.00.

 

7 I 2023

Chybie – ul. Szkolna 17 /Dzida/, 15 ul. Boczna 3, 3a, 1, 2, ul. Wyzwolenia 120 / Przemyk/, 122, 116, 118, 114, ul. Szkolna 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 6a, 14, 16, 24, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 – Ks. Proboszcz – od 10.00.

Chybie – ul. Bieniowiecka 34 /Misiek/, 32, 23, 21, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 14a, 19, 12, 10, 10a, 8c, 8d, 11, 7, 2, 4, 6a, 6, 3, 1b, ul. Bielska 24 /Badura/ 26, 28, 30, 36, 34 /Gołyszny/ - Ks. Łukasz – od 10.00.

Mnich – ul. Kanarkowa 1 /Matuszek/, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, ul. Jaskółcza 7, 10, 5, 3, 1, 2, ul. Cieszyńska 39, 41, 43, 47, 37, 35, 33, 31, 27, 25, 23  /Wardas/ - Ks. Robert – od 10.00.  

 

8 I 2023

Chybie – ul. Bielska 150 /Hanzel/, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 174, ul. Kościuszki 1, 3, 7, ul. Bielska 176, 178, 180, 182, 186, 184, 188, 190, 192, 194, 196 ul. Okrężna 2 /Dziendziel/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Leśna 35 /Pękala/, 33, 31, 29, 29a, 27, 23, 25, 21, 19a, 19, 24, 17, 22e, 15, 22a, 22c, 22, 11, 11a, ul. Poranna 10, ul. Leśna 9, 20  /Jurek/ - Ks. Łukasz – od 14.00.

Mnich – ul. Wojska Polskiego 80 /Śliwka/, 78, 74, 63a, 72, 70, 61, 64, 62, 66, 66a  /Pudełko/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

9 I 2023

Chybie – ul. Bielska 97 /Staroń/, 95, 93, 91, 89, 87, 81, 77, 75, 73a, 73, 67 /Kocur/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Norwida 2 /Krętusz/, 4, 1, 3, ul. Kobieli 1, 3, 5, ul. Norwida  5,  7,  ul. Chopina 16, 21, 19 ul. Norwida 9 /Nawrocki/ - Ks. Łukasz – od 15.00.  

Mnich – ul. Spacerowa 7, 5, 3, 1 ul. Kolorowa 21, 23, 25, 13 /Pisarek/ - Ks. Robert – od 15.00.

 

10 I 2023

Chybie – ul. Bielska 8, 8a, 8g, 8c, 8d, 8b, 10b, 10, 16, 14, 12, ul. Partyzantów 9, 9a, 11, 7, 5, 2, 1, 1a – Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Jagodowa 15a, 13, 17, 19a, 17a, 23, 28, 30, 21, 14, 16, 11, 12h,  9, 12, 10, 3, 6, 4a /Zimnol/ - Ks. Łukasz – od 15.00.

Mnich – ul. Gagarina 3 /Waleczek/, 1 /Dziendziel/, ul. Cieszyńska 53, ul. Pawia 2, 4, 6, 8a, 8c, 8, 10, ul. Słowicza  9, 7,` 5, 10, 3, 8, 1, 6, 2, ul. Cieszyńska 49, 51, /Szczypka/ - Ks. Robert – od 14.00.                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 I 2023

Chybie – ul. Wyzwolenia 109 /Kasprzak/, 122 ul. Skośna 2 /Mrukwa/ ul. Wyzwolenia 107, 103, 101, 99, 97, 95, 93, 91, 87, 108, 106, 104, 85 /Parma/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Słowackiego 1, 5, 23, 21, 19, 39c, 7, 9, 17, 15, 11, 35, 35a, 31, 33, ul. Cieszyńska 1 /Puczok/ - Ks. Łukasz – od 15.30.   

Mnich – ul. Kolorowa 7 /Klimczok/, 9, ul. Zaciszna 2, 4, 8, 10, ul. Kosynierów 6, 2, ul. Zaciszna 12, 14, 16, 18, ul. Kolorowa 12, 10, 8, 6, 2 ul. Rodzinna 12, 9, ul. Kolorowa 1 /Pudełko/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

12 I 2023

Chybie – ul. Wyzwolenia 83 /Janota/, 102, 100, 81, 98, 96, 94, 94a, ul. Chrobrego 23 /Pudełko/, 19, 17, 13, 15 /Bojda/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Zarzecze – ul. Sienkiewicza 16, 19, 14, 12, 17, 15, 10, 8, 13, 6, 11, 4, 9, 7, 2, 5, 3, ul. Reymonta 2, 4 ul. Sienkiewicza 1 /Kajsztura/ - Ks. Łukasz – od 14.00.

Mnich – ul. Puszkina 5 /Nikiel/, 1 /Żerdka/, ul. Cieszyńska 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 54, 50, 46, 44, 42, 40, 38, 36, ul. Żwirki i Wigury 3, 2 /Bura/ - Ks. Robert – od 14.00.  

 

13 I 2023

Chybie – ul. Wyzwolenia 66 /Pisarek/, ul. Podleśna 2 /Holeksa/, 3 /Szymonek/, ul. Leśna 18 /Holeksa/, 16, 14, 12, 5, 8, 8a, 6, 4, 3, 2, 1, 2b, 2a, 2c ul. Wyzwolenia 70 /Szczyrba/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Zarzecze – ul. Graniczna  27 /Grenda/, 25, 21, 8, 6, 19, 17, 4, 15, 11, 3, 5, 7, 9, 1- Ks. Łukasz – od 14.00. 

Mnich – ul. Broniewskiego 20 /Chybiorz/, 19, 14, 17, 12, 15, 15a, 10, 6, 4, 9, 5, 7, 2 /Balcarek/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

14 I 2023

Chybie – ul. Wyzwolenia 51, 58, 56, 58a, ul. Jeżynowa 12, 10, 8, 6, ul. Wyzwolenia 50, 56a, 48, 46, 44a, 52, ul. Batorego 2, 9, 6, 4, ul. Wyzwolenia 49, 44, 47, 47b, 42, 40, 45, 38, 43, 36, 34, 32, 30, 26 Kurpas/Piela – Ks. Proboszcz – od 9.00.

Zarzecze – ul. Podgroble 76 /Mrukwa/, 74, 70, 72, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 46, 48, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 20, 18, 16 – Ks. Łukasz – od 9.00.        

Mnich – ul. Tuwima 47 /Mamica/, 2, 45, 43a, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 25, 23, 3, 3a, 9, 13, 11, 1c, 1, ul. Bielska 15a, 15 /Gola/ - Ks. Robert – od 9.00.

 

15 I 2023

Chybie – ul. Akacjowa 40 /Szpyra/, 51, 53, 42, 44, 57, 59, 61, 48, 63, 65, 67, 69, 50, 71, 73, 52, 75, 77 /Stokłosa/ - Ks. Łukasz – od 14.00.   

Mnich – bloki  ul. Bielska 23/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23a/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz bloki 31a/31b – Ks. Robert – od 14.00.     

 

16 I 2023

Zarzecze – ul. Rybitwy 1 /Walczyński/, 6, 8, 10, 3, ul. Olchowa 2, ul. Sienkiewicza 53, 43, 45, 36, 34, 39, 35, 35a, 33, 26, 31, ul. Skośna 9, 16, 18, 26 /Gruszka/, ul. Sienkiewicza 29, 24, 22, 27, 25, 21 /Jóźwiak/ ul. Skośna 20 /Klimek/ - Ks. Łukasz – od 9.00.

Mnich – ul. Konopnickiej 1, 5, 4, 7, 9, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 20, ul. Cieszyńska 7, 11, 13 /Król/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

17 I 2023

Chybie – ul. Norwida 18 /Krzempek/, 16, 14, 12, 11, ul. Spokojna 23 /Gwiżdż/, 25, 27, 26, 29, 28, 31, 30, 32, 34, 35, 37, 36 /Krymiec/ - Ks. Łukasz – od 14.00.

Mnich – ul. Słowackiego 6 /Ochodek/, 39, 39a, 11a, 41a, 8, 41, 10, 12, 12a, 43, 14, 45, 47, 16, 26, 49, 20a, 20, 51, 22, 53, ul. Krucza 30, 31,26c, 26b, 27, 31, 24, 25, 25b, 23, /Oszek/, 25, ul. Słowackiego 34, 36, 38, 59, 40, 41a, 42, 48 – Ks. Robert – od 9.00.         

 

18 I 2023

Chybie – ul. Sportowa 10 /Nikiel/, 12, ul. Nowa Osada 1, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 10, 10b, 7, 12, 9, 14, 16, 13a, 18, 13, 20, 15, 22, 17, 24, 26, 28, 21, 23, 25, 27, 32 /Lech/ - Ks. Łukasz – od 9.00.      

Chybie – ul. Wierzbowa 1 /Gorol/, 2, 5, 7, 9, 11, 6, 13, 8, 10, 15, 12, 16, 18, 37, 35, 33 – Ks. Robert – od 14.00.   

 

19 I 2023

Chybie – ul. Spokojna 1 /Gołyszny/, 2, 4, 6, 3, 5, 9, 11, 10, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 /Nikiel/ - Ks. Łukasz – od 14.00.   

Mnich – ul. Reja 16 /Sierny/,14, 10, 12a, 12, 1, 1d, 2a, 2, 6, 1c,/Bestwina/ ul. Kręta 15, 13, 27, 3, 25, 23, 21, 7, 4, 2. ul. Bielska 115, 113, 111, 117, ul. Dolna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Bielska 123, 125, 127, 129, 143, 149 /Bronowski/ - Ks. Robert – od 9.00.

 

20 I 2023

Mnich – ul. Topolowa 40 /Ochodek/, 36, 34, 32, 29, 30, 25, 28, 28a, 28b, 26, 23, 24, 21, 22, 20, 19, 18, 16, 17, 17a, 17b, 17e, 17d, 14, 15, 13, 12, 10, 9, 11, 9c, 9a, 8, 6, 7, 5, 4, 2, 2b, 2c, 3, 2a /Żydek/ - Ks. Łukasz – od 9.00.      

Chybie – ul. Modrzewiowa 14 /Budny/, 16 ul. Wierzbowa 29, 27, 25, 23, ul. Modrzewiowa 12, 10, 8, 6, 4 /Plucińska/ - Ks. Robert – od 14.00.

 

21 I 2023

Mnich – ul. Topolowa 79 /Kopiec/, 83, 95, 77b, 94, 92, 77a, 77, 92a, 75, 90, 73, 81, 88, 71, 86, 71a, 84, 80, 67, 67a. 65, 78, 78a, 63, 62, 76, 61, 74, 72, 70, 70a, 57, 66, 55, 66a, 53, 64, 51a, 49, 60, 58, 47, 47a, 45 /Żydek/ - Ks. Łukasz – od 9.00.  

Mnich – ul. Wojska Polskiego 60 /Berek/, 57, 55, 58, 56, 54, 52, 51, 50, 48, 45, 46, 41, 43, 44, 39, 37a, 35, 31, 29, 37, 23, 19, 15, 13  /Chrapek/ - Ks. Robert – od 9.00.

 

22 I 2023

Chybie – ul. Wyzwolenia 92 /Szczypka/, 77a, 77, 90, 88, 86, 75, 84, 73, 71, 80, 69, 67, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 11 /Małka/, ul. Wyzwolenia 78, 65, 63, 61, 59, 57 /Pietrzyk/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – bloki  ul. Cieszyńska 8/1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10/2, 3, 7, 5, 6, 8, 10 – Ks. Robert – od 14.00.

 

23 I 2023

Chybie – ul. Kościuszki 4 /Kajstura/, 9, 6, 11, 13, 8, 15a, 15, 17a, 17, 12, 19, 14, 21, 23, 16, ul. Okrężna 3, 6, 4, 5, 8a, ul. Teligi 2 ul. Okrężna 14, 18, 11, 16, 13, 15, 22, 15, 24, 17, 26a, 26b, 26, 28, 30, 31, 32 /Krzempek/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

Mnich – ul. Wojska Polskiego 7 /Pisarek/, 9, ul. Rolna 8, 10, 11, ul. Wojska Polskiego 49, ul. Rolna 9, 6, 4, 2, 9a, 7, 9b, 5, 3, 1 ul. Ogrodnicza 12, 8, 6, 4, 2, 2a / Pinkosz/ - Ks. Robert – od 9.00.

 

24 I 2023

Chybie – ul. Kwiatowa 7 /Urbanek/, 5, 8, 6, 3, 2, ul. Chrobrego 9, 18, 22, 20, ul. Kazimierza Wielkiego 17, ul. Chrobrego 14, 7f, 7, 3b, 10, 12, 5, 5c, 5d, 8a, 8, 6, 1b, 1f, 1d, 1e, 1g, 1, 2, ul. Wyzwolenia 55 /Rojek/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

 

25 I 2023

Chybie – ul. Okrężna 31/Krzempek/, 25, 21, 19, 23 /Francuz/, ul. Targowa 49, 40, 38, 45, 43, 35 – Ks. Proboszcz – od 14.00.

 

26 I 2023

Chybie – ul. Leśna 28 /Wawrzeczko/, 26, 30, 30a, 32, 47, 45, 43a. 43, 37, 41, ul. Wyzwolenia 130b, 130, ul. Nowy Staw 3, 5, 7, 9, 11, ul. Boczna 7, 4, 11, 15 /Przywara/, ul. Wiosenna, 10 /Smaga/, 12 /Krzempek/, 13 /Mańkiewicz/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

 

27 I 2023

Chybie – ul. Mickiewicza 2 /Szkrobol/, 4a, 4, 24, 6, 22, 8, 20, 14, 16, 12, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 50, 54, 56, 3, 58, 6a, 60, 62, 64, 66, 68 /Ochodek/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

 

28 I 2023

Chybie – ul. Morcinka 1 /Kieloch/, 2, 3, 5, 4, 6, 7 ul. Asnyka 1, 11, 19, 21, 23, 17 ul. Morcinka 9, 8, 11, 10, 13, 1`5, 12, 14, 17, 16, 19, 18, 21, 20, 25, 24, 22, 31a, 29, 33, 35 /Zahraj/ - Ks. Proboszcz – od 9.00.

 

29 I 2023

Chybie – ul. Targowa 36 /Pietrzyk/, 41, 39, 34, 33, 27, 25, 17 /Krypczyk/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Objazdowa 2 /Dryś/, 1a, 4, 1, 6, 3, 17, 15, 13, 5, 7. 9, 8, 19, 10, 21, 25, 12  /Kanafek/ - Ks. Łukasz – od 14.00.

 

30 I 2023

Chybie – ul. Dworcowa 58 /Stokłosa/, 56, 54, 52, 50, 46, 42, 40, 31, 29, 36, 34, 32, 27, 30, 28, 26, 25, 21 /Chmura/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Mnich – ul. Dębowa 34 /Stołtny/,36, 31 /Janusz/, 33, 35, 37, 50, 54, 39, 46, 44, 40, 42, 48, 48a /Stokłosa/ - Ks. Łukasz – od 15.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

31 I 2023

Chybie – ul. Dworcowa 19 /Pietrzyk/, 17, 20, 18, 16, 14, 13, 9/1, 9/4, 9/3, 9/2, 9/6, 9/7, 12, 7, 5, 10, 4, 6, 2 /Niemiec/ - Ks. Proboszcz – od 14.00.

Chybie – ul. Objazdowa 27 /Szczypka/, 29, 31, 33, 14, 16, 18, 35, 22, 24, 39, ul. Jagodowa 1 /Wizner/, ul. Objazdowa 40 /Pieknik/ - Ks. Łukasz – od 15.00.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.