Drogi Księże Januszu i Parafianie Parafii Chrystusa Króla w Chybiu.

My, Siostry Szkolne de Notre Dame ze wspólnoty w Bumbunie, Sierra Leone, nauczyciele, rodzice i uczniowie z przedszkola św. Józefa w Bumbunie, Sierra Leone jesteśmy bardzo wdzięczni za hojność okazaną naszemu przedszkolu przez Was, naszych przyjaciół - parafian Parafii Chrystusa Króla w Chybiu.

Z sercami pełnymi radości i głębokiej wdzięczności dziękujemy za hojne wsparcie. Wasz dar przyszedł w czasie, gdy pilnie potrzebowaliśmy ukończyć ogrodzenie naszego przedszkola i kupić przedmioty potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, które obejmuje również kreatywne nauczanie.

Do czasu Waszego hojnego daru przedszkole miało ogrodzone tylko dwie strony posesji. Pozostałe dwie, które znajdowały się za toaletami uczniów, były lokalnie ogrodzone bambusowymi kijami i stanowiły duży problem bezpieczeństwa, ponieważ jest to bardzo bagnisty i podmokły obszar, szczególnie w porze deszczowej. Nauczyciele boją się, że ciekawscy uczniowie przejdą ogrodzenie i zatopią się w bagnie za każdym razem, gdy idą do toalety. Dzięki Waszemu hojnemu wsparciu ogrodzenie jest już ukończone, a własność przedszkola jest zabezpieczona.

Ponadto byliśmy w stanie kupić pomoce dydaktyczne, materiały do nauki, aby pomóc nauczycielom w efektywnym nauczaniu i uczynić uczenie się bardziej praktyczne i znaczące dla uczniów. Kupiliśmy też detergenty, mopy i miotły do ​​sprzątania przedszkola.